asenkron motorlara yol verme ders notu

İNDİR DOWNLOAD

AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii
GİRİŞ ...................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3
1. ÇİFT DEVİRLİ ASENKRON MOTORLAR ...................................................................... 3
1.1. Devir Sayısı Ölçme ve Takometre Çeşitleri.................................................................. 4
1.1.1. Analog Takometreler ............................................................................................. 4
1.1.2. Dijital Takometreler............................................................................................... 4
1.2. Devir Sayısını Değiştirme Yöntemleri.......................................................................... 5
1.2.1. Kutup Sayısını Değiştirerek Devir Ayarı............................................................... 6
1.2.2. Frekansı Değiştirerek Devir Ayarı......................................................................... 9
1.2.3. Dişli Sistem (Redüktör) Kullanarak Devir Ayarı .................................................. 9
1.3. Çift Devirli Asenkron Motorun Tanım ve Kullanım Alanları .................................... 10
1.4. Çift Devirli Asenkron Motorun Çalışma Prensibi ...................................................... 10
1.5. Çift Devirli Asenkron Motorun Bağlantı Şekilleri...................................................... 10
1.5.1. Seri Üçgen Parelel Yıldız (. - YY)Bağlantı........................................................ 13
1.5.2. Seri Yıldız–Parelel Yıldız ( Y–YY ) Bağlantı ..................................................... 15
1.6. Hat–Faz Akım ve Gerilim Değerleri Hesabı............................................................... 17
1.7. Çift Devirli Asenkron Motor Çalıştırma Uygulaması................................................. 20
UYGULAMA FAALİYETLERİ....................................................................................... 23
PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 27
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 28
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 29
2. ASENKRON MOTORLARDA FREKANS DEĞİŞTİREREK DEVİR AYARI.............. 29
2.1. İnvertör Tanımı ve Yapısı ........................................................................................... 30
2.2. İnvertör Çeşitleri ......................................................................................................... 33
2.3. İnvertör Bağlantı Şekli ................................................................................................ 34
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 39
PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 40
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 41
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 42
3. ASENKRON MOTOR YOL VERME YÖNTEMLERİNİ UYGULAMAK .................... 42
3.1. Asenkron Motorun Kalkınma Sırasındaki Şebekeye Etkileri ..................................... 43
3.2. Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri .............................................................. 43
3.2.1. Doğrudan Yol Vermek (Direkt Yol Verme)........................................................ 44
3.2.2. Düşük Gerilimle Yol Vermek.............................................................................. 44
3.2.3. Mikro İşlemcilerle Yol Verme............................................................................. 65
UYGULAMA FAALİYETLERİ....................................................................................... 68
PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 74
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 75
ÖĞRENME FAALİYETİ–4 .................................................................................................. 76
4. MOTOR İÇİN GEREKLİ FRENLEME SİSTEMİNİ KURMAK..................................... 76
4.1. Frenlemenin Önemi ve Çeşitleri ................................................................................. 77
4.1.1. Balatalı Frenleme................................................................................................. 77
4.1.2. Dinamik Frenleme ............................................................................................... 81
4.1.3. Ani Durdurma...................................................................................................... 88
UYGULAMA FAALİYETLERİ....................................................................................... 90
İÇİNDEKİLER
ii
PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 93
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 94
ÖĞRENME FAALİYETİ–5 .................................................................................................. 95
5. PROJE ELEMANLARINI BELİRLENEN YERE MONTE ETMEK.............................. 95
5.1. Değişik İşletmeler İçin Hazırlanmış Projelerin Okunması ......................................... 95
5.2. Proje Üzerinde Elemanların Yerleşimi ve Yerleşim Sırasında Dikkat Edilecek
Hususların İncelenmesi...................................................................................................... 96
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 99
PERFORMANS DEĞERLENDİRME............................................................................ 100
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................. 101
MODÜL DEĞERLENDİRME ............................................................................................ 102
CEVAP ANAHTARLARI................................................................................................... 104
ÖNERİLEN KAYNAKLAR................................................................................................ 106
KAYNAKÇA....................................................................................................................... 107

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !