fiziksel büyüklüklerin ölçülmesi

İNDİR DOWNLOAD


AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iv
GİRİŞ ......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 .....................................................................................................3
1. UZUNLUK ÖLÇME............................................................................................................3
1.1. Uzunluğun Tanımı............................................................................................. 3
1.2. Uzunluk Birimleri ............................................................................................. 4
1.3. Diğer Uzunluk Birimleri ................................................................................... 4
1.4. Uzunluk Birimlerinin Birbirine Dönüşümü ...................................................... 5
1.5. Uzunluk Birimleri Ast ve Üst Katları ............................................................... 5
1.6. Uzunluk Ölçü Aletleri ....................................................................................... 6
UYGULAMA FAALİYETİ..................................................................................... 8
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME........................................................................... 9
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ...................................................................................................10
2. AĞIRLIK ÖLÇME ............................................................................................................10
2.1. Ağırlığın Tanımı.............................................................................................. 10
2.2. Ağırlık Birimleri.............................................................................................. 10
2.3. Ağırlık Birimlerinin Birbirine Dönüşümü....................................................... 11
2.4. Ağırlık Ölçü Aletleri ....................................................................................... 11
2.5. Kantar (Terazi, Baskül) Sistemlerinin Kullanımı ve Çeşitleri ........................ 11
UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 13
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 14
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ...................................................................................................15
3. ALAN HESABI YAPMAK...............................................................................................15
3.1. Alan ................................................................................................................. 15
3.2. Alan Birimleri ................................................................................................. 15
3.3. Alan Birimlerinin Birbirine Dönüştürülmesi .................................................. 16
3.4. Alan Hesapları................................................................................................. 17
UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 22
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 23
ÖĞRENME FAALİYETİ-4 ...................................................................................................24
4. HACİM ÖLÇMEK.............................................................................................................24
4.1. Hacim .............................................................................................................. 24
4.2. Hacim Birimleri............................................................................................... 24
4.3. Hacim Birimlerinin Birbirine Dönüşümü ....................................................... 26
4.4. Hacim Hesapları.............................................................................................. 29
UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 32
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 33
ÖĞRENME FAALİYETİ-5 ...................................................................................................34
5. SIVI (AKIŞKAN) ÖLÇÜMÜ............................................................................................34
5.1. Akışkanın Tanımı............................................................................................ 34
5.2. Akışkanların Özellikleri .................................................................................. 34
5.3. Yoğunluğun Tanımı ........................................................................................ 35
5.4. Özgül Ağırlığın Tanımı................................................................................... 35
5.5. Viskozitenin (Akıcılık) Tanımı ....................................................................... 35
İÇİNDEKİLER
ii
5.7. Basınç Birimleri .............................................................................................. 36
5.8. Basınç Birimlerinin Birbirine Dönüşümü ....................................................... 36
5.9. Manometre Kullanarak Akışkanların Basıncını Ölçme .................................. 37
5.10. Bourdan (Borulu Basınç Göstergesi) Kullanarak Akışkanların Basıncını
Ölçme ..................................................................................................................... 40
5.11. Farklı Tipte Akış Ölçerler Kullanarak Sıvıların Akışkanlık Derecelerinin
Ölçülmesi ............................................................................................................... 41
UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 42
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 43
ÖĞRENME FAALİYETİ-6 ...................................................................................................44
6. SICAKLIK ÖLÇME ..........................................................................................................44
6.1. Sıcaklığın Tanımı ............................................................................................ 44
6.2. Sıcaklık Birimleri ............................................................................................ 45
6.3. Sıcaklık Birimlerinin Birbirine Dönüşümü..................................................... 46
6.4. Termometre Çeşitleri....................................................................................... 46
6.5. Termometrelerin Kullanımı............................................................................. 47
6.6. Kullanılacak Ortama En Uygun Termometrenin Seçimi ................................ 48
UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 50
PERFORMANS TESTİ ......................................................................................... 51
ÖĞRENME FAALİYETİ-7 ...................................................................................................52
7. EĞİM HESABI YAPMAK................................................................................................52
7.1. Eğim ................................................................................................................ 52
7.2. Bir Eğimin Açısının Ölçülmesi ....................................................................... 53
7.3. Eğimin Hesaplanması...................................................................................... 54
7.4. Su Terazisi Kullanımı...................................................................................... 55
UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 56
PERFORMANS TESTİ ......................................................................................... 57
ÖĞRENME FAALİYETİ-8 ...................................................................................................58
8. İŞ, ENERJİ VE GÜÇ ÖLÇÜMÜ.......................................................................................58
8.1. İşin Tanımı ...................................................................................................... 58
8.2. İşin Birimleri ................................................................................................... 60
8.3. Güç .................................................................................................................. 63
8.4. Güç Birimleri................................................................................................... 64
8.5. Diğer Güç Birimleri ........................................................................................ 66
8.6. Enerji ............................................................................................................... 67
8.7. Enerji Birimleri ............................................................................................... 68
8.8. İş, Güç ve Enerji Problemleri.......................................................................... 71
UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 73
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 74
ÖĞRENME FAALİYETİ-9 ...................................................................................................75
9. KESİT VE ÇAP ÖLÇMEK................................................................................................75
9.1. Kesitin Tanımı................................................................................................. 75
9.2. Çapın Tanımı................................................................................................... 75
9.3. Çapın Hesaplanması........................................................................................ 76
iii
9.4. Kesit ve Çap Ölçü Aletleri .............................................................................. 76
9.5. Kumpas Kullanımı .......................................................................................... 76
9.6. Mikrometre Kullanımı..................................................................................... 79
9.6.1. Mikrometre Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar.................................. 82
UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 83
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 85
ÖĞRENME FAALİYETİ-10 .................................................................................................86
10. HIZ VE DEVİR ÖLÇMEK..............................................................................................86
10.1. Hızın Tanımı ................................................................................................. 86
10.2. Hız Birimleri ................................................................................................. 86
10.3. Hız Birimlerinin Birbirine Dönüşümü .......................................................... 87
10.4. Hız Ölçü Aletleri ........................................................................................... 88
10.5. Hız Ölçü Aletlerinin Kullanımı..................................................................... 88
10.6. Devirin Tanımı .............................................................................................. 89
10.7. Devir Birimleri .............................................................................................. 89
10.8. Devir Birimlerinin Birbirine Dönüşümü ....................................................... 89
10.9. Devir Ölçü Aletleri........................................................................................ 89
10.10. Devir Ölçü Aletlerinin Kullanımı ............................................................... 91
UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 93
PERFORMANS TESTİ ......................................................................................... 94
ÖĞRENME FAALİYETİ-11 .................................................................................................95
11. IŞIK SEVİYESİ ÖLÇÜMÜ.............................................................................................95
11.1. Işığın Tanımı ................................................................................................. 95
11.2. Işık Birimleri ................................................................................................. 96
11.3. Işık Seviye Ölçü Aletleri ............................................................................... 98
11.4. Işık Seviye Ölçü Aletinin Kullanımı............................................................. 98
UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................. 100
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME....................................................................... 101
ÖĞRENME FAALİYETİ-12 ...............................................................................................102
12. SES SEVİYESİ ÖLÇMEK ............................................................................................102
12.1. Ses ............................................................................................................... 102
12.2. Sesin Fiziksel Özellikleri ............................................................................ 103
12.3. Ses Seviye Birimleri.................................................................................... 103
12.4. Ses Seviye Ölçü Aletleri ............................................................................. 104
12.5. Ses Seviye Ölçü Aletinin Kullanımı ........................................................... 105
UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................. 106
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME....................................................................... 107
MODÜL DEĞERLENDİRME ............................................................................................108
CEVAP ANAHTARLARI...................................................................................................112
KAYNAKLAR.....................................................................................................................117

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !