işlemsel yüklselteçler ders notları

indir downlaod


AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii
GİRİŞ ...................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3
1. İŞLEMSEL YÜKSELTECİN YAPISI................................................................................. 3
1.1. Yükselteçlerin Genel Özellikleri................................................................................... 3
1.1.1. Kazanç ...................................................................................................................5
1.1.2. Giriş Direnci .......................................................................................................... 5
1.1.3. Çıkış Direnci.......................................................................................................... 6
1.2. İşlemsel Yükselteçlerin Özellikleri ............................................................................... 6
1.2.1. İşlemsel Yükselteçlerin Kullanım Alanları............................................................ 8
1.2.2. İşlemsel Yükseltecin Yapısı ve Çalışması ............................................................. 9
1.2.3. İdeal İşlemsel Yükseltecin Özellikleri................................................................. 12
1.2.4. Pratik İşlemsel Yükseltecin Özellikleri ............................................................... 12
1.2.5. İşlemsel Yükseltecin Sembolü ve Ayak Bağlantıları .......................................... 18
1.2.6. İşlemsel Yükselteçlerin Beslenmesi .................................................................... 20
1.2.7. İşlemsel Yükselteçlerin Kılıf Şekilleri................................................................. 21
1.2.8. Ürün Bilgi Sayfaları............................................................................................. 21
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 24
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 25
2. İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ UYGULAMALARI............................................................... 25
2.1. Geri Besleme............................................................................................................... 25
2.1.1. Pozitif Geri Besleme............................................................................................ 25
2.1.2. Negatif Geri Besleme .......................................................................................... 26
2.1.3. Negatif Geri Besleme Prensipleri, Avantaj ve Dezavantajları............................. 27
2.2. İşlemsel Yükseltecin Eviren Yükselteç Olarak Kullanılması ..................................... 30
2.2.1. Eviren Yükseltecin İncelenmesi .......................................................................... 33
2.2.2. Eviren Yükseltç Uygulaması ............................................................................... 34
2.3. İşlemsel Yükseltecin Karşılaştırıcı Açık Döngü Kullanımı........................................ 37
2.3.1. Karşılaştırıcı Devrenin İncelenmesi .................................................................... 37
2.3.2. Karşılaştırıcı Yükselteç Uygulaması ................................................................... 39
2.3.3. Karşılaştırıcının Kontrol Devresi Olarak Kullanılması ....................................... 41
2.3.4. Karşılaştırıcının Isı-Işık Kontrol Devresi Olarak Kullanılması ........................... 42
2.4. İşlemsel Yükseltecin Evirmeyen Yükselteç Olarak Kullanılması .............................. 44
2.4.1. Evirmeyen Yükseltecin İncelenmesi ................................................................... 45
2.4.2. İşlemsel Yükselteç Ile Yapılan Evirmeyen Yükselteç Uygulaması .................... 45
2.5. İşlemsel Yükseltecin Toplayıcı Olarak Kullanılması ................................................. 48
2.5.1. Toplayıcı Devrenin İncelenmesi.......................................................................... 49
2.5.2. İşlemsel Yükselteç Ile Yapılan Toplayıcı DevresiUygulaması ........................... 50
2.6. İşlemsel Yükseltecin Gerilim İzleyici Olarak Kullanılması ....................................... 51
2.6.1. Gerilim İzleyici Devrenin İncelenmesi................................................................ 51
2.6.2. İşlemsel Yükselteç ile Gerilim İzleyici Uygulaması .......................................... 52
2.7. İşlemsel Yükseltecin Fark Yükselteci Olarak Kullanılması ....................................... 54
2.7.1. Fark Yükseltecinin İncelenmesi .......................................................................... 55
2.7.2.İşlemsel Yükselteç ile Fark Yükselteci Uygulaması ............................................ 55
2.8. İşlemsel Yükseltecin Aktif Filtre Olarak Kullanılması............................................... 57
İÇİNDEKİLER
ii
2.8.1. Aktif Filtre Devrelerinin İncelenmesi.................................................................. 57
2.8.2. İşlemsel Yükselteç ile Alçak Geçiren Filtre Uygulaması .................................... 58
2.8.3. İşlemsel Yükselteç ile Yüksek Geçiren Filtre Devresi Uygulaması.................... 61
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 64
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 65
CEVAP ANAHTARLARI..................................................................................................... 66
KAYNAKLAR.........................................................................................................

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !